Bredase Identiteit

Bredase Identiteit
  • Investeren in de instandhouding en restauratie van het Bredaas cultureel erfgoed.

 

  • Ruimte geven aan Bredase, hedendaagse kunst en cultuur, lokale kunstenaars, volkskunst, heemkunde kringen en het carnaval.

 

  • Onze historie en nieuwe ontwikkelingen uitdragen door middel van tentoonstellingen, presentaties, optredens, festivals en lesmateriaal voor scholen.