Jeugd en Onderwijs

Jeugd en Onderwijs
  • Investeren in veilige speelterreinen, sport-, groen- en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren.

 

  • Zorg dragen voor een breed onderwijsaanbod met opleidingen die aansluiten op zelfstandig ondernemerschap en op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

 

  • Investeren in de begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking, en begeleiding richting de arbeidsmarkt.