Veiligheid en Leefbaarheid

Veiligheid en Leefbaarheid
  • Zichtbare en aanspreekbare handhaving, zowel door politie, gemeente als door buurtpreventie.

 

  • Investeren in onderhoud van de buitenruimte, tot aan het oplossen van loszittende stoeptegels toe.

 

  • Altijd werkende, en wat ons betreft meer (straat)verlichting, op criminaliteitsgevoelige plekken aangevuld met camera’s.