De Volkspartij Breda is een lokale partij, onafhankelijk van de landelijke politiek en de landelijke partijen. De focus van het programma ligt dan ook op het belang en het welzijn van, en de kansen voor Breda en de Bredanaars.

De gemeente is er in onze ogen vooral voor de veiligheid en de leefbaarheid, en om kansen te creëren voor alle Bredanaars om zich te ontwikkelen en ontplooien – om zo bij te kunnen dragen aan een nog mooier Breda.

Politici en ambtenaren moeten vooral dienstverlenend en faciliterend zijn aan de Bredanaar. De complexiteit van een continu veranderende samenleving vraagt om een wendbare overheid die daar snel en flexibel op weet in te spelen.

Zo zorgt bijvoorbeeld niet de overheid, maar zorgen ondernemers voor werkgelegenheid. Wat de gemeente dus moet doen om de kansen op werk te vergroten, is ondernemers veel meer ondersteunen bij zaken als vergunningsaanvragen, of gunstige vestigingsvoorwaarden stellen.

Andere zaken zijn de aanwezigheid en bereikbaarheid van basisvoorzieningen, zoals supermarkten en gemeentelijke diensten, in ieder stadsdeel en dorp. Breda moet ook weer schoon, heel en veilig worden.

Dat betekent: investeren in het onderhoud van de buitenruimte. Kinderen en ouderen moeten veilig over straat kunnen – zonder geschept te worden door een auto, en zonder lastig gevallen te worden.