Onze visie hebben we uitgewerkt in een programma van zes concrete thema’s; onderwerpen waar wij met u aan willen bouwen. De kern van het programma: Bredanaars maken Breda. Van politiek en gemeente mag u verwachten dat zij u steunen in uw ondernemerschap, uw zorg voor elkaar en uw inzet voor onze gemeenschap.

Veiligheid en leefbaarheid

• Zichtbare en aanspreekbare handhaving, zowel door politie, gemeente als door buurtpreventie.
• Investeren in onderhoud van de buitenruimte, tot aan het oplossen van loszittende stoeptegels toe.
• Altijd werkende, en wat ons betreft meer (straat)verlichting, op criminaliteitsgevoelige plekken aangevuld met camera’s.

Wijk en ontwikkeling

• Ondersteunen van het sport- en verenigingsleven in de Bredase stadsdelen en dorpen.
• Zorgen dat basisvoorzieningen, zoals supermarkten en gemeentelijke diensten, aanwezig en bereikbaar zijn in ieder stadsdeel en dorp.
• Ieder stadsdeel en dorp moet zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer goed bereikbaar zijn.

Ondernemerschap en werk

• Meer ondernemers en bedrijven vestigen zich in Breda, mede door een snelle en klantvriendelijke, gemeentelijke dienstverlening en gunstige vestigingsvoorwaarden.
• Lokaal ondernemerschap laten groeien door middel van business coaching en door betaalbare vestiging voor startende, Bredase ondernemers – voor het centrum maar ook voor andere stadsdelen en de dorpen.
• Iedereen die van de gemeente een uitkering ontvangt, is feitelijk in dienst van de Bredase gemeenschap; je gaat daarom actief aan de slag voor werk of een opleiding, óf de gemeente doet het voor je – maar dan wel doelgericht om mensen weer zelfstandig hun inkomen te laten verdienen.

Jeugd en onderwijs

• Investeren in veilige speelterreinen, sport-, groen- en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren.
• Zorg dragen voor een breed onderwijsaanbod met opleidingen die aansluiten op zelfstandig ondernemerschap en op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
• Investeren in de begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking, en begeleiding richting de arbeidsmarkt.

Dienstbare gemeente

• Politici en ambtenaren gaan op basis van gelijkwaardigheid de dialoog aan met Bredanaars, leren luisteren en leren onze inwoners serieus te nemen.
• De gemeente wordt proactief in haar informatievoorziening naar Bredanaars en Bredase bedrijven.
• De zakelijke, gemeentelijke dienstverlening, zoals vergunningsverlening voor Bredanaars en bedrijven, wordt toegankelijker en eenvoudiger.

Bredase identiteit

• Investeren in de instandhouding en restauratie van het Bredaas cultureel erfgoed.
• Ruimte geven aan Bredase, hedendaagse kunst en cultuur, lokale kunstenaars, volkskunst, heemkunde kringen en het carnaval.
• Onze historie en nieuwe ontwikkelingen uitdragen door middel van tentoonstellingen, presentaties, optredens, festivals en lesmateriaal voor scholen.